Ảnh Mới: Một Bộ Sưu Tập Các Đồ Tạo Tác Của Người Maya, UFO Hình Đĩa Đất Sét Và Đá Được Phát Hiện Gần Đây.

24/08/2020 - Lượt xem: 1,156

HÌNH ẢNH Hiện vật của người Maya cổ đại tiết lộ UFO?

Bộ sưu tập gần đây đã phát hiện ra các hiện vật của người Maya, UFO và đĩa đá bằng đất sét và các mảng được công nhận là bằng chứng về sự tiếp xúc của người Maya với người ngoài Trái đất.

Nguồn: dailymysteries