Hình Ảnh và Video: Một Sinh Vật Ngoài Hành TinhTrong Vòng Tròn Cây Trồng?

30/07/2020 - Lượt xem: 196,940

Một số hình ảnh và video được vô tình quay lại được một sinh vật lạ có thể là người ngoài hành tinh... xuất hiện trên cánh đồng.
Sau đây là hình ảnh và video:

Trong bức ảnh cho thấy xuất hiện một đốm trắng ở cánh đồng.

Nguồn: Dailymysteries