Hộp Sọ Bí Ẩn Với Con Chip Trong Não Và Trong Răng Phát Hiện Ở Nga.

13/07/2020 - Lượt xem: 23,960

Khám phá này có thể phải viết lại nhận thức của mọi người về lịch sử của quá trình Trái đất. Có thể có một nền văn minh tiên tiến với mức độ phát triển cao và công nghệ tiên tiến trên trái đất cổ đại.

 Công nghệ này là một nền văn minh rất tiên tiến, có lẽ nó đã tồn tại hàng trăm triệu năm trước. Nó cũng có thể không thuộc về Trái đất, mà là một sản phẩm trên hành tinh khác.

Các nhà nghiên cứu vẫn không chắc chắn về việc loại bỏ con chip khỏi Skull, vì sợ thiệt hại.

Nguồn: dailymysteries