Tổng hợp các Hồ Sơ của tổ chức 0440

08/08/2019 - Lượt xem: 3,673

Tổng hợp Hồ sơ của tổ chức 0440

»Giới thiệu về các hồ sơ mật của tổ chức 0440

»Hồ sơ số 1: Người sét
»Hồ sơ số 2 : Trạm Banner (P1)
»Hồ sơ số 2 : Trạm Banner (P2)

»Hồ sơ số 3: Những tấm ảnh của Kepler (P1)
»Hồ sơ số 3: Những tấm ảnh của Kepler (P2)

»Hồ sơ số 4: Dự án Hysteria (P1)
»Hồ sơ số 4: Dự án Hysteria (P2)

»Hồ sơ số 5: Jack
»Hồ sơ số 6: Trái Đất A
»Hồ sơ số !: Tiếng vọng từ một chiều không gian khác (P1)

»Hồ sơ số !: Tiếng vọng từ một chiều không gian khác (P2)
»Hồ sơ số 7: Sự kiện Hastings(P1)
»Hồ sơ số 7: Sự kiện Hastings(P2)

»Hồ sơ chữ T: Câu chuyện đầu tiên của Tattle
»Hồ sơ số 8: Căn nhà Villier(P1)
»Hồ sơ số 8: Căn nhà Villier(P2)

»Hồ sơ số 9: Dự án Tulpa (P1)
»Hồ sơ số 9: Dự án Tulpa (P2)
»Hồ sơ : Một update không mấy dễ chịu từ Secrets

»Hồ sơ số 10: Cây bút Grimoria

»Bí ẩn các hiện tượng dị thường
»Một hồ sơ ngắn
»Hồ sơ số 11.1: Căn phòng số 184
»Hồ sơ số 11.2: Căn phòng số 184
»Hồ sơ chữ A: Một câu chuyện nhỏ tốt đẹp    
»Hồ sơ số 12: Cuộc giải phẫu 89    
»Hồ sơ số 13: Sự may rủi
»Hồ sơ số 14: Hội kín Watchers of the Red Star

»Hồ sơ số 15: Virus 2K
»Hồ sơ số 16: Helvetinjärvi, Phần Lan
»Hồ sơ số 17: Một kiểu Mannequin khác
»Hồ sơ số 18: Dự án Architect    
»Hồ sơ số 19: Cuộc phỏng vấn Cassondra Bailey    
»Hồ sơ số 20 : Đội săn ma Lyndhurst